För första gången passerar företaget Baven 10-miljoners-gränsen. Det är där Sveriges tidigare statsminister Göran Persson kör sina styrelseuppdrag, sitt jordbruk samt konsultuppdrag för pr-byrån JKL. Under våren har han även tillträtt som styrelseordförande i Swedbank.

Under 2018 ökade omsättningen med 36 procent till 13,2 miljoner kronor, alla tiders höjdpunkt för Göran Perssons bolag. Och det mesta är ren och skär vinst. Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 10,5 miljoner, vilket ger en rörelsemarginal på hela 79 (76) procent.

Personalkostnaderna minskade däremot med 15 procent till blygsamma 706 000 kronor för bolagets två anställda. Bolaget delade ut en smärre summa à 650 000 kronor i vinstutdelning.