Bolaget ökade omsättningen med 26 procent till 10 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 7,9 miljoner kronor. De flesta företagare är nöjda med 10 procent i rörelsemarginal. Göran Persson ligger på 79 procent, det är dock en minskning på 5 procentenheter.
Vinst efter finansiella poster överstiger omsättningen i bolaget och ökar från 6,7 till 11,8 miljoner kronor. Bolaget har sannolikt fått utdelning från något aktieinnehav. Baven äger aktier ibland annat Scandinavian Biogas.
Däremot står det sämre till med jämställdheten i den tidigare statsministern Göran Perssons bolag. De två anställda är båda män som tillsammans tog ut 62 000 kronor i lön per månad.  Göran Persson tog också ut 378 000 kronor av vinstmedlen.