Kommittén ska genomföra regeringens public service-utredning till 30 april 2024 och består av representanter för riksdagspartierna.

Till Expressen säger Göran Hägglund att han tror partiernas olika inställning till public service kan överbryggas.

”Vi är i ett speciellt läge nu och kan hitta det som förenar snarare än det som skiljer sig åt. En väldigt viktig faktor är public services funktion i händelse av kris eller krig”.

Public Service-kommittén kommer inte att utreda en sammanslagning av public service-bolagen, men ska bland annat:

  • föreslå en ändamålsenlig reglering av public service-uppdraget,
    • föreslå hur innehållsuppdraget för public service ska utformas under nästa tillståndsperiod, med fokus på folkbildning och journalistik för hela landet,
    • analysera public service-företagens påverkan på mediemarknaden och vid behov lämna förslag på hur samverkan med kommersiella aktörer kan utvecklas, i syfte att förbättra förutsättningarna för kvalitativ regional och lokal nyhets- och samhällsjournalistik,
    • analysera redovisningen och uppföljningen av public service och vid behov lämna förslag på hur den kan utvecklas och göras mer transparent, och
    • lämna nödvändiga författningsförslag.