Vid stämman valdes en ny ordförande: Göran Hägglund, tidigare partiledare för Kristdemokraterna och socialminister och nuvarande konsult kopplad till pr-byrån, ska svinga klubban Systembolaget.

Beslutet om att utse Göran Hägglund till styrelseordförande togs på dagens bolagsstämma.

”Företaget har en viktig uppgift och nästan alla svenskar har en åsikt om företaget och dess roll. De årliga förtroendemätningarna visar att bolaget har ett starkt stöd hos svenska folket. Min uppgift blir att tillsammans med företagets ledning fortsätta arbetet för att Systembolaget både ska vara ett kunnigt och serviceinriktat företag och bidra till de alkoholpolitiska målen”, kommenterar Göran Hägglund.