Göran Greider funderar på Twitter på om Socialdemokraterna borde byta ut två av partiets nyckelpersoner redan nu.
Göran Greider skriver: ”Kanske borde, med tanke på de extremt låga siffrorna för (s), partisekreterare Rådström Baastad och valledare Zanchi fundera på att frivilligt avgå? Känslan växer av att denna duo kodifierat en säker valförlust. Vad finns att förlora på det?”