Omsättningen kom därmed upp i 1,7 miljarder kronor. Googles verkliga försäljning av sökord och reklam i Sverige faktureras utanför svenska skattemyndighetens näsa främst från Irland och torde uppgå till runt 20 miljarder kronor.

Googles svenska bolag, ökade rörelseresultatet med 12 procent till 139 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 8,3(8,1) miljoner kronor. Antalet anställda ökade från 401 till 430. Lönekostnaden per anställd ökade med 13 procent till 1,64 miljoner kronor motsvarande en uppskattad snittlön på 98 000 (87 000) kronor per månad.

Bolaget flaggar i sitt bokslut för att personalminskningar ska ske under 2023.

Bolaget tar även upp Pricerunners stämning à 22 miljarder kronor för brott mot konkurrenslagstiftningen i EU, men skriver att ”det inte finns någon grund för att styrka anspråket eller dess sannolikhet”.

Googles svenska bolag betalade 28,5 (25,2) miljoner i skatt.