Omsättningen ökar med 12 procent under 2021, jämfört med 7,0 procent under 2020. År 2021 landar omsättningen på 1,5 miljarder kronor. Dock går faktureras den största delen av de svenska affärerna, såsom köp av sökord, via Irland syns i inte i det svenska bolagets bokslut.

Googles svenska bolag ökade rörelseresultatet med 13 procent till 123 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 8,1 (8,0) procent.

Bolaget betalde 26,4 miljoner kronor i vinstskatt.

Omsättning per anställd minskade med 0,4 procent till 3,77 miljoner kronor. Kostnaden per anställd ökade med 14 procent till 2,7 miljoner kronor.