TCOs tankesmedja Futurion startar utbildningar kring digitala ”färdigheter och ledarskap” med hjälp av pengar från Google.

Medlemmarna i TCO-förbunden ska kunna nyttja utbildningen som går under namnet Futurefit. Detta finansieras av Google ur välgörenhetsdelen Google.org med drygt 19 miljoner kronor (2 miljoner dollar). Med i utbildningsprojektet är innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island.

Drygt 500 TCO-anslutna i administrativa yrken, från förbunden Unionen, Vision och Finansförbundet, kommer att genomgå utbildningar i virtuella klassrum med lärare och coacher under sex veckors tid.

“Vi ser att den strukturomvandling som nu drivs på av bland annat digitalisering i grunden innebär stora möjligheter till utveckling och välstånd för vårt land, liksom för oss som medborgare och yrkesverksamma. Men det ställer också krav. Vi vill se att högskolan får en central roll i det livslånga lärandet men ett fungerande system för kompetensutveckling och omställning kräver insatser från flera håll. Det är det här initiativet ett utmärkt exempel på”, kommenterar Therese Svanström, ordförande i TCO.