I kväll invigs Nationalmuseum som medlem i Google Art Project. 72 föremål ställs ut digitalt. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inviger.
– Vi ställde frågan och kulturministerier sa ja. Så enkelt var det. Det betyder jättemycket att kulturministern kommer, vi försöker på olika sätt visa hur internet bidrar inte bara ekonomiskt utan även kulturellt, säger Googles kommunikationschef Emma Stjernlöf.
 
Hur ser affären runt projektet ut?
– Google Art är helt icke kommersiellt. Det är en del av Google Culture Institute.

Men någon bekostar tekniken?
– Google står för plattformen. Museerna får välja ut verk. De äger också rätten till sina verk och kan ta ner dem från internet när de vill.

Men det ligger ändå i linje med Googles ambition att göra all världens information sökbar?
– Absolut. Det går helt i linje med den visionen på alla sätt. Skillnaden är att museerna får välja ut verk.
Grayling är Googles huvudbyrå för pr. Men denna gång fick inte byrån göra jobbet utan i stället den lilla byrån ByströmBalodis.

 

– Projektet ligger utanför ramarna och då valde vi att jobba med en nischad byrå inom kultur och konst.  

Är ni på väg att byta byrå?

– Nej, så det verkligen inte. Vi sätter båda våra andra byråer (Google jobbar även med Just PR) i så mycket jobb att de inte skulle orka mer ändå, säger Emma Stjernlöf.