Vi anställer dem. De lägger ner bolaget, säger Ulf Hillstedt, vd på GFK.
Uppgörelsen innebär att Petra Alwén och Kristina Thor från Connect With Consumers blir anställda på GFK.
  För vår del riktar GFK-koncernen sina investeringar i Asien och tillväxtländerna. Så det var den här lösningen jag kunde erbjuda tjejerna.
Petra Alwén och Kristina Thor rapporterar direkt till GFKs konsultchef i Skandinavien, Richard Hansson. De ska jobba över hela GFKs organisation och med att utvecklas GFKs digitala verktygslåda GFK Solutions.
 De är drivande och duktiga på den digitala arenan. Det börjar bli en arena där opinions och konsumentbeteenden bildas.
Ulf Hillstedt räknar med att utmana konkurrenterna TNS Sifo och Ipsos med sitt stärkta digitala erbjudande.
 Nu kopplar vi greppet om den digitala marknaden och får ner de andra i brygga.