Den norska pr-byrån Geelmuyden Kiese ökade under 2018 byråintäkten och gick med vinst i Sverige.

Geelmuyden Kiese ökade under 2018 omsättningen med 15 procent till 33 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 14 procent till 21 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från en förlust på 739 000 kronor till en vinst på 478 000 kronor. Rörelsemarginalen landade på 2,2 procent.
Personalkostnaden ökade med 1,8 procent till 15,4 miljoner kronor.
Antalet snittanställda låg oförändrat på 20.