Byråintäkten hamnade på 25,6 miljoner kronor, jämfört med 25,2 under 2020.  Rörelseresultatet landar på 5,2 miljoner kronor, jämfört med 4,2 miljoner kronor. Både intäkt och rörelseresultat är bäst för byrån någonsin i Sverige.

”Både köpet av Main Station (contentbyrå) och våra nya ägare (Paritee) har fungerat som starka injektioner i verksamheten. Förutom att vi breddat oss med ett nytt erbjudande inom content, där vi nästan omedelbart såg tydliga synergieffekter, så har det nya ägarskapet medfört ett stort kunskapslyft, ett globalt nätverk och viktigast av allt, en klar och tydlig ambition med byrån framåt”, kommenterar Simon Wallin, vd på Geelmuyden Kiese.

(artikeln har korrigerats efter publiceringen. red.)