Under 2012 minskade omsättningen med 21 procent till 14,7 miljoner kronor.
Rensat för uppdragskostnader minskade byråintäkten marginellt, med 1,9 procent till 10, 6 miljoner kronor. Under året bytte byrån vd, lokaler och anställde sex seniorkonsulter. Personalkostnaden ökade med 40 procent till 9,7 miljoner kronor, fördelat på 17 (12) snittanställda.
 
Investeringarna medförde att Geelmuyden Kiese gick från en rörelsevinst på 750 000 kronor tillen förlust på -1,6 miljoner kronor.