– Vi har en tradition av att vara i Almedalen i alla år, men tidigare har vi främst pratat sjukvårdsförsäkring kopplad till den större välfärdsfrågan. I år har vi lyssnat oss fram till en helt ny fråga som berör många av våra kunder, berättar Hanna Axelsson, presschef på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa samarbetar med organisationen Attention och tillsammans har de tagit fram en undersökning som visar att 73 procent av föräldrarna tycker att det är svårt att veta var de ska få hjälp eller stöd från samhället, vad gäller barn med NPF.

Där vill Trygg-Hansa gripa in.

– Vi vill framförallt lyfta fram frågan om samordning av samhällets olika resurser. För många föräldrar är det tufft att ha kontakt med så många olika instanser. 85 procent av föräldrarna till barn med NPF har behövt gå ner i arbetstid för att hinna med. Vi vill också lyfta frågan vad man har rätt till. Det råder idag en stor informationsbrist.

Trygg-Hansa har drivit fram tjänsten Familjehjälpen som ett sätt att råda bot på informationsbristen.

Slår ni ett slag för era kunder?
– Ja, men vi vill också hjälpa föräldrar som inte är kunder hos oss. Vi har bland annat en vägledning på webben, Npfguiden.com där man kan läsa både om diagnoserna och om samhällets stöd.

Även ett seminarium i Almedalen, modererat av Hélène Benno, generalsekreterare på Min Stora Dag.


Men brukar inte ni jobba med Prime?
– Vår huvudsakliga pr-byrå är Prime, men vi jobbar med Geelmuyden Kiese för vårt seminarium i Almedalen.