Det är Johan Forsberg om byter Unionen och ett jobb som pr-chef till en nyinrättad tjänst som presschef på IT&Telekomföretagen.

Hur gick det till när du fick det nya jobbet?
”Jag ingick i en ganska omfattande rekryteringsprocess. Det som lockade mig att söka jobbet som presschef på IT&Telekomföretagen var dels rollen i sig men också den verklighet som organisationen verkar inom. Digitaliseringen påverkar hela samhället och i princip samtliga branscher. Nyckeln till framtidens arbetsliv kommer att stavas kompetensutveckling, det är jag säker på”, berättar Johan Forsberg i en mejlintervju.

Vad ska du uträtta?
”Förhoppningsvis mycket. I grunden handlar det om att öka synligheten och förståelsen för frågor kring it- och telekomsektorn. Jag är övertygad om att stora vinster i samhället kommer att uppnås om frågor kring digitalisering och framtidens arbetsmarknad lyfts på ett trovärdigt och professionellt sätt”.

Vad får du för lön?
”Jag får en lön som jag är nöjd med.”