Regeringen har gett fyra myndigheter i uppdrag att ta fram ett program för hur den digitala strukturomvandlingen ska ledas.

Det är Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet som ska ta fram programmet. Syftet är att ”hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bland annat tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning”. Regeringen tycker att ”skapa goda förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige ska leda till samhällsnytta är viktigt”.
Programmet ska vara framtaget till 15 maj 2020.