Varje år genom Statens tjänstepensionsverk stickprovskontroll av före detta riksdagsledamöter som har rätt till inkomstgaranti.
Av 74 exledamöter granskades 25 av dem. Fyra av 25 ledamöter har fått för hög ersättning och tvingas nu betala tillbaka pengarna till SPV.
– Det har visat sig att inte alla inkomster var medtagna vid årsavstämningen säger Dolores Andersson vid SPV.
De fyra som krävs på pengar är Stig Bertilsson (m) 2 557 kronor, Marianne Carlström (s) 4 608 kronor, Ewa Larsson (mp) 3 797 och Per Landgren (kd) 5 273 kronor.
 
Tonchi Percan