Undersökningen är gjord via Novus Sverigepanel, via 1 260 intervjuer. Den visar att  75 procent av de yrkesverksamma anser att fackförbunden har en stor betydelse för anställningstryggheten. Men endast 34 procent anser att fackförbunden är viktiga för den yrkesverksammas kompetensutveckling.

–  Det är ju intressant för fackförbundens skull, att så få gör kopplingen till fackförbundens betydelse för sin kompetensutveckling, säger Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion.

Hon lägger till:

–  Kompetensutvecklingen är ju den sakfråga som facken har jobbat hårdast med och till slut fått till omställningsreformen. Men de har inte fått ut det. Facken borde kunna plocka hem mer kredd.