Valet föll på Westander.

”Det här är en helt ny satsning och vi har inte samarbetat med någon annan byrå i den här frågan tidigare. Inför arbetet med förprojektet var vi i kontakt med flera byråer men valde Westander eftersom vi tyckte att de förstod uppdraget bäst”, berättar Roshan Tofighi, ansvarig för området Jämlik hälsa på Funktionsrätt Sverige, via mejl.

Med hjälp av utbildningen ska patientföreträdare bli bättre på att påverka hälso- och sjukvårdens beslutsfattare, är det tänkt. Nu ska Westander ta fram en digital utbildning för Funktionsrätt Sverige.

Hur många patientföreträdare ska ni utbilda?
”När vi har färdiga utbildningsmoduler så kommer vi att utbilda ett fåtal patientföreträdare för att testa vårt utbildningsmaterial. Sedan är tanken att detta ska vara en dynamisk utbildning och få växa fram och då kommer vi att kunna utbilda betydligt fler”.

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av flera rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst i dialogen med regering, riksdag och centrala myndigheter.

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla.

arbetsgrupp Westander
Johan Lindahl
Elisabeth Grunditz
Julia Högberg
Sara Arborén