Under 2011, vilket var bolagets första riktiga hela räkenskapsår, kom byrån upp i en omsättning på 8,1 miljoner kronor. Det är en ökning från föregående räkenskapsår då omsättningen hamnade på 5,8 miljoner kronor. Då rörde det sig om ett förlängt räkenskapsår på 1,5 år. Rörelseresultatet ökade från 45 200 till 303 000 kronor. Personalkostnaderna ökade måttfullt från 2,9 till 3,8 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade från 6 till 8 snittanställda.