Friends Agenda omsatte 2011 8,1 miljoner kronor, vilket var en ökning med 60 procent jämfört med året innan. Under förra året lyckades byrån växa ännu mer och ökade omsättningen med 78 procent till 14 miljoner kronor, enligt ett preliminärt bokslut.
 
– Vi hade en ganska tuff vår där vi gick back och det gick trögt. Men vi ägnade mycket energi åt offentliga upphandlingar eftersom vi såg var konjunkturen barkade. Sedan har vi haft väldigt mycket i höst, det lossnade helt enkelt, säger Friends Agendas vd Sara Morge.
 
Under året har byrån också fått in 15 nya kunder och vunnit 11 nya ramavtal i offentliga upphandlingar. Av dessa 11 har Friends Agenda hittills börjat jobba med Landstinget i Uppsala samt Stockholms stads exploateringskontor.
 
Bortsett från de offentliga upphandlingarna har kundtillströmningen skett enligt Sara Morge utan att de aktivt jagat nya kontakter.
 
Friends Agendas personalstyrka fördubblades också under året och byrån har gått från 9 konsulter i januari förra året till 20 heltidsanställda i dag. Byrån har också fått in tre nya delägare.
 
Även vinsten, som 2011 uppgick till 300 000 kronor, har enligt byrån fördubblats.
 
Hur ser det ut för i år?
– Vi tänker oss fortsatt tillväxtökning förstås, men inte lika kraftig. Vi ska nu fokusera mer på lönsamheten.