Utredaren Stefan Engström har haft i uppdrag av regeringen att se över det nuvarande PPM-systemet och även komma med förslag för att hantera eventuella problem. I dag presenterades utredningen som konstaterar att det finns ett antal problem med systemet som bör åtgärdas.
 
Det handlar bland annat om att det finns en bristande kunskap hos pensionsspararna, vilket kan påverka premiepensionen om man väljer fel, men också om att kostnaderna för egen förvaltning är högre än nödvändigt.
 
I utredningen läggs två huvudalternativ fram som på olika sätt ska hantera problemen.
 
Det första förslaget är att behålla dagens system, men att införa så kallade bekräftelseval för nya pensionsrätter, där pensionsspararna tvingas att årligen bekräfta sina placeringar. Pensionsmyndigheten bör också lyfta fram icke-valsalternativet som ett bra alternativ för passiva sparare i sin kommunikation. 
 
Det andra alternativet skulle innebära en begränsad valmöjlighet där spararna endast kan välja bland ett fåtal stora fonder.
 
Resultaten ska nu diskuteras av politikerna i Pensionsgruppen.