”Förra valet var jämställdhet en av väljarnas tre viktigaste frågor och det måste det bli igen. I år vill vi stärka väljarna inför slutspurten med kunskap om jämställdhet och hur de kan öka deras demokratiska deltagande”, berättar Lisa Minnhagen, generalsekreterare för Fredrika Bremer-förbundet.

Kvinnohuset ären fysisk utställning på ABF-huset Stockholm, men invigningsdebatten går också att följa via  Facebook.

I varje rum ska besökarna interagera med och lära sig mer om målen och hur man kan engagera sig.

målen som presenteras är
Lika makt och inflytande
Ekonomisk jämställdhet
Jämställd hälsa
Jämställd utbildning
En jämn fördelning av det obetalda arbetet
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vilka ska komma till Kvinnohuset?
Vi välkomnar alla som vill lära sig mer och göra jämställdhet till en valfråga. Vi vill framförallt nå förstagångsväljare och personer som kanske inte tänkt så mycket på jämställdhet innan. Under utställningens två veckor i ABF-huset finns det också möjligheter att boka in en visning och studenter och barn går gratis.

Hur ska ni få uppmärksamhet för Kvinnohuset?
I samband med invigningen av utställningen  bjuder vi in till en jämställdhetspolitisk debatt i ABF-huset Stockholm som leds av Fredrika Bremer-förbundets styrelseledamot Fanny Widman, som även driver podden Fannys Förebilder. Denna debatt kommer även att sändas live på Facebook”, berätta Lina Minnhagen.

Alla Stockholms gymnasie- och folkhögskolor har också bjudits in att besöka utställningen.

”Vi hoppas så många som möjligt tar chansen. Vi har även skickat ut en särskild inbjudan till alla riksdagsledamöter och hoppas se deras engagemang för jämställdhetsfrågor på söndag”.

Therese Lundell har formgivit utställningens poster. Resten av arbetet har Fredrika Bremer-förbundet utfört i egen regi tillsammans med samarbetsorganisationerna.