Förbundet förväntar sig att finansministern gör ett tillägg i koden för bolagsstyrning. När Nya Moderaterna inte vill kvotera kvinnor till bolagsstyrelser skriver Fredrika Bremer Förbundet ett öppet brev till finansminister Anders Borg brev tillsammans med tidningen Passion for Business, vars vd och grundare är tv-chefen Anna Bråkenhielm.
 
Fredrika Bremer Förbundet anser att Anders Borg kan komma med ett tillägg i lagstiftningen för att tvinga bolagen att ha flera kvinnor i styrelser. Enligt Fredrika Bremer-förbundet borde tillägget se ut så här i Koden för bolagsstyrning:
”De företag som inte har jämn könsfördelning i sina valberedningar, styrelser och ledningar måste i sin verksamhetsberättelse förklara skälen till denna avvikelse på samma sätt som skall ske inom andra områden där man avviker från koden”. Brevet avslutas med en uppmaning: “
Problemet handlar således inte om kvotering av kvinnor, utan om dem som är mot den” skriver Birgitta Wistrand ordförande i Fredrika Bremer Förbundet och Åsa Mattson senior redaktör på Passion for Business.
 
Tonchi Percan