Flera näringslivsaktörer tar saken i egna händer och ska jobba för att få bort brottslighet från bestämda platser. Koordinerar gör Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister (m).

Flera näringslivsaktörer går samman och bildar Centrum för AMP. Det handlar om en organisation som ska underlätta etableringen av så kallade Affärs- och Medborgarplats-modell (AMP). AMP-modellen innebär att lika aktörer i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brott och skapa en trygg närmiljö.

”Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka”, kommenterar Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

de står bakom AMP
Aktörer bakom Centrum för AMP
Branschorganisationen Svensk Försäkring
Branschorganisationen Svensk Handel
AMF Fastigheter
Atrium Ljungberg
Humlegården Fastigheter
Vasakronan