Omsättningen ökade därmed med 11 procent. Programledaren, författaren och språkvetaren Fredrik Lindström är själv vd i bolaget, som hade totalt två snittanställda. Dessa hade personalkostnader på 3,2 miljoner kronor, vilket medverkade till att rörelseresultatet hamnade på 883 000 kronor. Bolaget delade ut 650 000 kronor till ägarna. Lön till styrelsen utgick med 2,2 miljoner kronor.