– Maud går med flaggan i topp, hälsar han från Manilla.
Fredrick Federley fortsätter:
– Hon har levererat allianssamarbetet, att Centerpartiet är regerings fähigt, att vi är liberala , att vi är liberala och att vi framöver har alla möjligheter att bli ett ledande liberalt parti.