Centerpartiets EU-parlamentariker slår på DN Debatt ett slag för fler datacenter i Sverige tillsammans med datacenter-etableringsföretaget Node Poles vd Patrik Öhlund. Detta för att minska Internets klimatavtryck, som de två debattörerna anser allvarligare än flygets.

Node Pole ägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft och har som syfte att marknadsföra Sverige som en plats för att etablera datacenter på, något som bland annat Facebook och Amazon har nappat på. Node Pole har tidigare jobbat med byrån Prime för att få fart på etableringarna. Bland annat har Prime utvecklat en app som kan matcha företag med olika platser i Sverige, lämpliga för datacenter.

Nu får Node Pol draghjälp av Fredrick Federley.

På DN Debatt skriver han och Patrik Öhlund:

”Redan i dag står datalagring för drygt 2 procent av de globala koldioxid­utsläppen och 3 procent av världens energi­förbrukning. Detta gör att datalagringens koldioxidutsläpp är större än hela flygindustrins, enligt vetenskapstidskriften Nature. Många tänker säkert att allt som är digitalt är klimatsmart, men så enkelt är det inte. Det finns omkring nio miljoner datacenter i världen och många av dessa drivs av elektricitet från fossila bränslen, framför allt kolkraft. Redan år 2030 beräknas en tiondel av den globala elproduktionen att konsumeras av datacenter”.

De kommer med två förslag:

inför klimatmärkning för internet
Konsumenter ska kunna veta hur gröna olika digitala tjänster är. Där har Node Pole utvecklat ”världens första globala märkning för fossilfria datacenter, Fossil free data label”.

krav på grön datalagring vid offentlig upphandling
”Det bör redan i dag vara självklart för svenska myndigheter och andra offentliga organisationer att inkludera fossilfri data som kriterium vid upphandling och drift av digital infrastruktur”.