Europeiska kommissionen ska se över regler för offentlig upphandling. Den svenska regeringen vill påverka kommissionen och har därför utnämnt Anders Wijkman som särskild utredare.

– Ja, vi vill ligga ett steg före för att kunna ha synpunkter på kommissionens regelverk för upphandlingar, säger Anders Wijkman

Affärer för cirka 500 miljarder kronor om året görs inom ramen för offentliga upphandlingar.

Anders Wijkman ska framförallt utreda hur myndigheterna ska kunna påverka upphandlingar för att maximera samhällsnyttan.

– Ja, framförallt är jag intresserad av om man ska ta större hänsyn till miljön i offentliga upphandlingar, säger han.

Anders Wijkman är för närvarande viceordförande i styrelsen för Tällberg Foundation, samt ledamot av KVA, Kungliga Vetenskapsakademin. Han har varit Europaparlamentariker, biträdande generalsekreterare i FN samt generalsekreterare i Svenska Röda Korset och är vice ordförande i Romklubben.

Förutom samhällsnyttan ska Ander Wijkman också se till att statistiken för offentliga upphandlingar förbättras.

”En viktig aspekt i sammanhanget är vilka behov och vilken nytta som de upphandlande myndigheterna, enheterna och företagen kan
ha av att förbättra sin egen inköpsstatistik” står det bland annat i direktiven.

– Detta är stort och omfattande uppdrag och det kommer att ta tid. Jag håller just på att tillsätta sekretariatet, säger Anders Wijkman till Dagens Opinion.

Ander Wijkman ska genomföra uppdraget ikontakt med statliga myndigheter, kommuner, landsting, arbetsmarknadens parter, företag, och intresseorganisationer.

Utredningen ska vara klar den 28 juni 2012.

Av Tonchi Percan