– Jag har varit intresserad av kärnkraft i många år privat och var nyfiken på om det kunde vara aktuellt även professionellt. Så jag hörde av mig till Blykalla under våren för att höra om de hade några planer på att anställa en kommunikationsansvarig, vilket de hade, och vi började diskutera hur det skulle kunna se ut, berättar Alexandra Teorell.

Vad ska du åstadkomma?
– I nuläget hanterar jag både intern och extern kommunikation. Det är en blandning av marknadsföring, public affairs, corporate-kommunikation, och en del saker som går mer mot affärsutveckling. Vi är ett snabbt växande team så det behövs även kommunikation för rekrytering och för att sätta strategi och processer när vi blir större.

Du pendlar till Los Angeles?
– Jag är baserad i Stockholm men spenderar mycket tid i Los Angeles eftersom min partners familj är där.

Vad tar du med dig från Prime?
– Jag tar med mig oerhört mycket från mina år på Prime, De har ett sätt att hantera kommunikation som gör att de kommer igenom bruset. Jag tar särskilt fasta på konceptutveckling, projektupplägg och planering, och insikter från stora industrier som kanske till och med kan vara potentiella partners till Blykalla framöver. Primes konsulter är allmänbildande och för mig har det varit den perfekta skolan i kommunikation och strategi.

Vad får du för lön?
– Jag känner mig nöjd med lön och förmåner.