Före vd-jobbet på MMS grundade och drev Pontus företaget Columbitech, som idag är en världens främsta leverantörer av mobila VPN-lösningar.

– Att komma till Prime är för mig helt naturligt. Jag känner flera medarbetare som har varit med sedan starten, jag har fungerat som rådgivare åt företaget där jag tidigare under uppstartsåren dessutom har varit styrelsemedlem, säger Pontus Bergdahl.

Tonchi Percan