Kooperativa Förbundet, KF tillsätter en ny tjänst där ansvaret för både kommunikation och varumärke vilar. Jobbet går till en konsult.

Det är Anna Wennerstrand, som tillträdet den nya tjänsten. Sedan januari 2019 har hon varit tillförordnad kommunikationsansvarig på KF efter Emma Nilsson som har gått till Saco.

Anna Wennerstrand har de senaste två åren jobbat som konsult inom medieträning, kommunikationsstöd och krishantering. Hon har också jobbat som chef för press, opinion och politik på Hyresgästföreningen, journalist och bokklubbschef.

Den nya tjänsten handlar om att ansvara för KFs press, kommunikations- och opinionsbildningsarbete och koncernövergripande varumärkesfrågor och Anna Wennerstrand ska även sitta i KFs koncernledning. Anna Wennerstrand är även ledamot i styrelserna för Vår Gård och Vi Media.

Vad ska du uträtta i din nya tjänst?
Det handlar om att både vara med förvalta och utveckla KFs 120-åriga arv med fantastiska varumärken som tidningen Vi, Vår Gård, Änglamark och Coop och samtidigt få möjligheten att bygga upp ett helt nytt kommunikations- och påverkansarbete från grunden. Syftet är att stärka konsumentkooperationen till att återta rollen som Sveriges viktigaste konsumentkraft. För mig är det ett drömuppdrag jag inte kunde motstå”, berättar Anna Wennerstrand, via mejl.

Vad får du för lön?
Jag är nöjd med den lön jag har erbjudits”.