Enligt regeringens Framtidskommission är nästan fyra av fem invandrare med somalisk bakgrund i arbetsför ålder utanför den svenska arbetsmarknaden. Somalier är dessutom den flyktinggrupp som växer snabbast i landet. 
 
Framtidskommissionen, som bortsett från Alliansens partiledare, består av bland andra journalistiskprofessorn Jesper Strömbäck, TCOs ordförande Eva Nordmark och SEB-ekonomen Klas Eklund har till uppgift att ta ställning till ”framtidens utmaningar”. 
 
En av utmaningarna är alltså hur somalier ska komma ut på arbetsmarknaden. Framtidskommissionen har gjort fältstudier i Kanada och USA personer som kommer från Somalia har lyckats etablera sig bättre på arbetsmarknaden än i Sverige. 
 
Ansvarig för rapporten, som heter ”Somalier på arbetsmarknaden – vad kan Sverige lära?”, är Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han pekar på somaliernas bristfälliga utbildning som en huvudorsak till arbetslösheten. 
 
– Om ungefär 70 procent av somalierna har okänd eller förgymnasial utbildning förklarar det en mycket stor del av den svaga sysselsättningen. 
 
Benny Carlson anger också tiden som en invandrare har befunnit sig i Sverige som avgörande för somaliernas dåliga arbetslöshetsstatistik, något som inte är ett lika stort problem i Nordamerika dit många somaliska flyktingar kommit tidigare. 
 
– Det brukar sägas att det tar sju år för en genomsnittlig invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Omkring 60 procent av somalierna i Sverige har kommit hit efter 2006. 
 
Även integrationsminister Erik Ullenhag (fp) var på plats när rapporten presenterades på Rosenbad. 
 
– Den viktigaste slutsatsen på rapporten är att vi kan lära oss av andra länder, säger Erik Ullenhag på presskonferensen. 
 
Också Erik Ullenhag anger andelen nyanlända som en orsak till varför arbetslösheten hos somalierna är hög. 
 
Oscar Örum