Den nya S-föreningen Reformisterna spurtar för att kunna driva igenom sina förslag på Socialdemokraternas kongress som hålls 3-7 november 2021 i Göteborg.

Spurten sker nu eftersom antalet röster på kongressens baseras på antal medlemmar vi februari månads utgång. Därför uppmanar Reformisterna till medlemskap.

I ett utskick skriver Reformisterna:

”För varje ny medlem ökar våra chanser att driva igenom en politik som radikalt bryter med den marknadsfundamentalism som rått i Sverige under allt för lång tid och istället driva igenom stora jämlikhetsreformer. Först i Socialdemokraterna, och sedan i riksdag och regering. Bli medlem i Reformisterna idag och bli del av den förändringen”.

Reformisterna anser sig redan vara den ”överlägset största S-föreningen i Sverige” och berättar också vilka förslag föreningen ska driva på höstens kongress:

* en statlig investeringsbank
* ett nationellt ansvar för bostadsförsörjningen
* mer utjämning över landet
* en skattereform för stärkt välfärd
* kraftfull klimatomställning