Ingvar Åkesson lämnar Försvarets Radioanstalt i höst för att gå i pension. Då har han suttit i totalt nio år, och två förordnande på sex respektive tre år.
 
I samband med annonserar regeringen ut myndighetsjobbet, och är därmed fritt för vem som helst att söka.
– I dag är huvudregeln för regeringens rekryteringar just annonsering. Det har regeringen redovisat för riksdagen om, säger Nils Cederstierna, expeditionschef vid Försvarsdepartementet.
 
Förutom i vissa undantagsfall, som exempelvis överbefälhavare, säkerhetspolischef eller riksåklagare, är regeringens ambition enligt Nils Cederstierna att alltid utannonsera myndighetschefstjänster.
 
Men borde inte chefsjobbet på FRA också vara ett undantag?
– Man kan ha olika uppfattningar. Jag kan bara konstatera att, tar du överbefälhavare som exempel, så krävs det särskild militärkompetens, som väldigt få personer har, säger han.
– Det här är trots allt en civilmyndighet under Försvarsdepartementet, precis som SMB eller kustbevakningen. Sedan är det klart att FRA har en särskild roll i försvarsunderättelsesystemet.
 
Hur kommer processen att gå till då?
– Det är ett öppet ansökningsförfarande. Annonsen är ute, där man kan se hur kravprofilen ser ut. När tiden sedan gått ut får man gå igenom, och därefter bedöma hur det ska gå till.
 
Ardalan Samimi