Regeringens organisation Fossilfritt Sverige utvecklar en finansieringsstrategi.

När EU ska storinvestera i återuppbyggnaden efter corona vill Fossilfritt Sverige se till att pengar kommer även till omställningen till ett fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige har tagit fram färdplaner för 22 branscher. Men det handlar om stora investeringar som behöver göras för att färdplanerna ska bli av.

”I och med de stora återstartspaketen för att få igång ekonomin efter coronakrisen skapas en möjlighet att accelerera omställningen till fossilfritt och modernisera samhället. Vi behöver nu en genomtänkt strategi för att de medel som nu finns tillgängliga ska göra så stor nytta om möjligt”, kommenterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sveriges plan är att samarbete med aktörer från finanssektorn, såsom banker och fonder och med branscherna där investeringarna ska göras.