UPPDATERAD. Fossilfritt Sverige körde i gång 2016 och fick förlängt ytterligare två år från och med 2018. Nu förlänger regeringen Fossilfritt Sverige ytterligare fyra år.

Anslagen ökas från 6 till tio miljoner kronor per år.

Hittills har Fossilfritt Sverige riktat in sig på att ta fram färdplaner för olika branscher så att de kan uppnå det övergripande målet, ett fossilfritt eller klimatneutralt Sverige år 2045

Nu ska Fossilfritt Sverige rikta in sig på att hjälpa till med att få i gång arbetet efter färdplanerna, som också ska vara en del i arbetet med att återstarta näringslivet efter corona-krisen på ett klimatvänligt manér.

– När vi lägger färdplanerna på varandra, ser vi att de inte går ihop. Då behöver vi ta fram strategier som löser upp olika konflikter, berättar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och ger exempel.

– Biobränslen kommer inte att räcka till för att ersätta alla fossila bränslen så vi måste hitta bästa sättet att använda skogen på. Vi måste också hitta en hållbar batteristrategi. Men vi ska också visa vilka synergier det finns mellan olika färdplaner.

Fossilfritt Sverige kommer att fortsätta med sina årliga, branschvisa direktsända ”resultatkonferenser”.

– Vi tar upp alla branscher på scen för att visa vad som händer i näringslivet och politiken också att vi får tryck och puls i genomförandet.

Svante AxeIsson berättar att Fossilfritt Sverige med sina färdplaner täcker in 70 procent av näringslivets co2-utsläpp. Men nu ska Fossilfritt Sverige också att rikta blickarna mer inåt Sverige men också ut i världen.

– Vi vill sätta igång kommunerna i det viktiga arbetet och har landat i att vi ska stötta deras offentliga upphandling. Där ska vi jobba med ett antal klimatledande kommuner som ska få med sig småkommunerna i regionerna och så att vi skapar en bra dialog mellan kommuner och näringslivet.

Sverige har tillsammans med Indien fått i uppdrag av FN att agera föregångsländer och visa vägen för andra länder. Huvudkontoret för samarbetet med Indien har lagts vid Stockholm Environment Institute i Stockholm och Fossilfritt Sverige ska hjälpa till.

– Där är vi inkopplade på vilken metod som ska användas och tittar på hur vi ska får till en kunskapsöverföring. Vi ska ut i världen och sprida modellen.

En första anhalt blir EU.

– Vi ska satsa på EU under perioden. Vi har redan träffat Frankrike och Nederländerna och ska kraftsamla mer i Bryssel.

Tricket är att få med sig näringslivet att sätta tryck på politiken.

– Den stora kraften finns i att näringslivet ser de ekonomiska fördelarna och kan supporta och stärka politiken. Den stora fajten står sedan mellan om man ser det som en kostnad eller en möjlighet att bli ett fossilfritt välfärdsland.

Hur påverkas arbetet av corona-krisen?
 – Den har högsta prioritet. Vi har gått ut med en förfrågan till de 455 företag som är med i Fossilfritt Sverige för att se vilka klimatåtgärder som nu läggs på hyllan. Vi kanske måste hitta ett system med statliga lånegarantier eller risktäckande fonder. Vi måste använda alla miljarder som finns på bordet nu för att ta det transformativa klivet. Vi ska ju inte ta in pengar en gång till (enbart för klimatåtgärder).

Svante Axelsson ser de statliga pengarna som ska rädda näringslivet som en stor chans:

– Det är ett gyllene läge nu, kriser är inget man ber om men så här mycket pengar har det aldrig kommit upp i klimatfrågan. Nu handlar det om att använda pengarna på ett klokt sätt. Det är ett historiskt fönster som står öppet.

Hur ska då Fossilfritt Sverige sina extra 4 årliga miljoner?
 – Vi har åtagit oss ett större beting med Bryssel och Indien. Vi får göra strategierna själva och betala för vår produkt. Det blir personalökningar och kanske lite andra utgifter.