Det är Hanna Svensson (s), kommunstyrelsens i Ekerös nuvarande ordförande och Miljöpartiets gruppledare Fredrik Zandrén som har drivit saken.

Förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut med att Johan Elfver (m) i egenskap av kommunstyrelsens ordförande har brutit mot lagen genom att anställa en tillförordnad kommundirektör. Det kan ske i fall att anställningen bedöms ”brådskande”, men så har inte varit fallet, enligt Förvaltningsdomstolen. Anställningen skulle i stället ha skett via kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Vet du mer?

tipsa anonymt