Det är Mosa Alasaly, politisk sakkunnig på Centerpartiet i Europarlamentet, som börjar som EU-policy-chef för Fortum under maj. Han har tidigare jobbat som konsult på Kekst CNC (JKL) och som politiks strateg på Företagarna.

”Energipolitiken blir allt mer av en europeisk angelägenhet med kraftigt höjda ambitioner när det för gemensamma insatser. Fortum är en viktig aktör att konstruktivt driva på utvecklingen. Det samma gäller utvecklingen av cirkulära lösningar. En hållbar värld händer inte bara, vi måste skapa den, och i det arbetet behöver näringslivet vara drivande”, kommenterar Mosa Alasaly.

Han säger vidare:

”Det jag tar med mig från Europaparlamentet är vikten av att föra en konstruktiv och lösningsinriktad dialog med lagstiftare och andra intressenter. En fråga som jag direkt kommer att jobba med är hur vi skapar bättre förutsättningar för den fossilfria vätgasen. Det finns en risk att EU bromsar utvecklingen genom onödigt krångliga regelverk”.

Värvningen sker i ett läge då europeisk energiproduktion snabbt måste ställas om för att undgår beroende till Ryssland.

”Det finns nog ingen aktör som är opåverkad av kriget”, berättar Fortums kommunikationschef Per-Oscar Hedman.

Han berättar vidare:

”Den svenska debatten har lite yrvaket insett att det även finns säkerhetspolitiska dimensioner av energisystemets utformning och det kommer att få en påverkan på de energipolitiska diskussionerna framgent. I vilken omfattning är svårt att säga. Men att ett energisystem med väderberoende produktion som använder gas för att täcka upp för de stora delar av tiden som den väderberoende produktionen inte producerar för fullt är problematiskt även ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv har nog blivit tydligare för fler”.