Bolaget drevs vidare av ledningsgruppen. En av ägarna lånade 79 500 kronor av bolaget utan dispens, något som revisorn anmärkte på.
Omsättningen minskade med 14 procent till 4,8 miljoner kronor. Rörelseförlusten ökade  med 31 procent till -411 000 kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på sex snittanställda.