Rörelseresultatet slutade för 2011 på -311 000 kronor jämfört med -770 000 kronor för 2010. I gengäld ökade omsättningen med 31 procent till 26 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade från 11 till 12. I Nordiska Tidningsbolaget ingår även Testfakta.