Därmed får Ingvar Åkesson jobbar som generaldirektör (gd) för Försvarets radioanstalt, FRA, ytterligare ett år.
 
”FRAs särskilda verksamhet ställer höga krav på den som är gd. Ingvar Åkesson har under flera år lyckats väl med att leda myndigheten”, skriver försvarsminister Karin Enström i ett utskick.
Ingvar Åkessons förordnade gäller till 31 augusti 2013.