Resultat efter skatt hamnar på 1,7 miljoner kronor jämfört med 1,8 miljoner kronor under föregående bokslutsår. Rörelseresultatet backar något, från 2,4 till 2,3 miljoner kronor. Då ska sägas att det senast räkenskapsåret är förlängt och omfattar 16 månader. Omsättningen landar på drygt 11 miljoner kronor.  
 
Räknat per månad ökade omsättningen med 21 procent. Rörelseresultatet minskade däremot med 28 procent. 
Personalstyrkan låg oförändrat på 6,5 snittanställda.