Sveriges största reklambyrån Forsman & Bodenfors, numera ägd av MDC-gruppen och fusionerad med systerbyrån KBS, tappade omsättning och intäkt och vinst under 2018.

Forsman & Bodenfors-koncernen med sex dotterbolag minskade omsättningen med 5 procent till 696 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 1 procent till 399 miljoner kronor. Rörelseresultatet backade från 60 till 32 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 8 procent, räknat på intäkten. Justerat för omställningskostnader låg rörelseresultatet på 49 miljoner kronor, vilket skulle ge en marginal på 12 procent. Antalet anställda backade från 311 till 305.

Huvudbyrån, Forsman & Bodenfors, minskade omsättningen med 3 (15) procent till 521 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 2 procent till 230 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 41 till 17 miljoner kronor. Antalet anställda minskade med en person till 146.