Tino Sanandaji, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, anser att underlaget till Centerpartiets kritiserade idéprogram inte håller att bygga politik på.
 
På DN Debatt tar Tino Sanandaji upp underlaget från debattören Johan Norberg, som Centerpartiets idégrupp ska ha inspirerats av, bland annat av boken Migrationens kraft, som Johan Norberg skrev tillsammans med debattören Fredrik Segerfeldt. En av de mest omdiskuterade punkterna i Centerpartiets föreslagna idéprogram är förslaget om fri invandring.
 
Tino Sanandaji hittar flera felaktigheter i boken.
 
• Perioden 1860–1914 beskrivs som ”en gyllene epok” av fri invandring. Men hur många som kom till Sverige presenteras inte. Enligt Tino Sanandaji var det bara en tiondel av dagens invandring i relation till befolkningen. Invandringstycket var "försumbart".
 
• Boken driver tesen forskningen är samstämmig om migration har positiva effekter på ekonomin. "Inte ens det selektiva urvalet av studier i bokens egen referenslista kommer fram till att invandring alltid är bra för ekonomin", skriver Tino Sanandaji.
 
• Forskarna är heller inte överens om att invandring leder till tillväxt och ju mer olika invandrarna är
 
• Tino Sanandaji invänder också mot att somalier i USA lyfts fram som ett positivt exempel, "trots att deras sysselsättningsgrad inte är mer än 50 procent" och "majoriteten av somalier i USA lever under fattigdomsgränsen".