Det är i en debattartikel på Newsmill som den moderata riksdagsledamoten rasar mot Försäkringskassans reklam för bostadsbidraget.
 
Kampanjen, som bland annat går på sajter där ungdomar finns, syftar till att informera unga om deras rätt att söka bostadsbidrag. Men istället för enkel information, ägnar sig myndigheten enligt Hanif Bali åt ”ett aktivt säljande av bidraget”.
 
Han tycker att det är ”märkligt när myndigheter går på turné och aktivt rekryterar bidragstagare”.
 
Men Försäkringskassan försvarar sig nu mot kritiken.
 
– Jobbar man med kommunikation till den här målgruppen måste man anpassa sig, ta till sig deras sätt att tala för att nå ut till dem. Det handlar inte om att vi försöker få så många som möjligt att söka, utan att man ska veta om sina möjligheter och vad socialförsäkringen omfattar, säger Ann-Sofi Blomkvist, chef för extern kommunikation på Försäkringskassan.
 
Särskilt kritisk är Hanif Bali till det faktum att myndigheten i sin reklam kallar bidraget för ”World of Warcraft”-bidrag.
 
”Förutom att det är provocerande att reducera ungdomars arbetslöshet och utanförskap till att viljan att (sic!) sitta hemma och spela datorspel så är det även en stereotyp bild av dataspelare som arbetslösa och inkomstlösa”, skriver han.
 
Vad han dock inte talar om är att det är en i raden av ord som myndigheten använder i en banner, vid sidan av exempelvis ”nudelbidrag”, ”falukorvsbidrag”, ”kåravgiftsbidrag”, ”klippahåretbidrag” och ”overallbidrag”.
 
– När vi i kampanjen skriver så är det för att unga människor ska kunna relatera till oss. Allt detta beskriver vardagliga situationer som ungdomar kan känna igen sig i. Hade vi skrivit bostadsbidrag tror jag inte många ungdomar skulle lägga märke till det, säger Ann-Sofi Blomkvist.
 
Hon tillägger:
 
– Det finns ingen koppling mellan till passivitet hos ungdomar som spelar datorspel. Eller äter falukorv. Eller köper busskort, tränar eller går på bio. Utan det är et sätt för oss at nå fram med information till den målgruppen som vi vill nå.
 
Kommer ni titta över reklamen?
– Får vi den här typen av reaktioner i mängd är det klart att vi tittar på vårt tilltal eller budskap. Vi reviderar, mäter och utvärderar våra kampanjer kontinuerligt.
 
Kampanjen rullade på Aftonbladet.se samt Facebook mellan vecka 38 och 40. Försäkringskassan jobbar också med CSN och universitet för att sprida information om försäkringar.