Omsättningen minskade med 16 procent till 197 miljoner kronor. Kostnaderna bantades inte i samma takt och rörelseförlusten hamnade på -3,96 miljoner kronor jämfört med en rörelsevinst på 3,94 miljoner kronor för år 2011.

Ersättningen från Göteborgs stad ökade från 93 till 103 miljoner kronor, medan tjänsteförsäljningen minskade från 77 till 44 miljoner kronor. Uppdragen från de andra ägarna, förutom Göteborgs stad, såsom Västsvenska handelskammaren och Svenska Mässan minskade från 64 till 51 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade från 133 till 136 snittanställda.

På framgångskontot ska skrivas att turismen ökade för 21a året i rad. Antalet gästnätter i regionen ökade med 3 procent till 3,6 miljoner.

Ordförande i bolaget är kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén (s).