Riksdagen har i dag fattat beslut om att den så kallade förhandsprövningen av public service ska utredas.

I dag har riksdagen beslutat att public service i stort ska ha samma sändningsvillkor för den kommande tillståndsperioden 2020-2025.

Dock fattade riksdagen beslut om att förhandsprövningen ska ses över. Den infördes 2010 och innebär att public service-kanalerna SVT, SR och UR ska anmäla nya tjänster ”av större betydelse”, till exempel play-tjänster, till Myndigheten för press, radio och tv (MPRTV) för förhandsprövning. Myndigheten ska pröva om tjänsten påverkar marknaden och de kommersiella kanalerna och om tjänsten bidrar till att public service-kanalen uppfyller sitt uppdrag. Utifrån prövningen fattar regeringen beslut.

Regeringen och riksdagens tycker att det finns nackdelar med att regeringen fattar slutligt beslut om public service-kanalernas nya tjänster. Riksdagen vill så fort som möjligt” tillsätta en utredning som ser till att regeringen inte blir sista instansen.

SDs motion om att om att tillsätta en utredning som ser över formerna för public service med en sammanslagning av programföretagen till ett ”formatoberoende” företag avslogs.