Regeringens traditionella överläggningar och budgetförhandlingar sker i år inte på Harpsund.

Den 27–28 augusti samlas regeringen för sina årliga överläggningar och då ska finansminister Magdalena Andersson (s) också som sig bör redogöra för det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2021 års budget. Men  överläggningarna inte att hållas på Harpsund som vanligt på grund av corona-läget.