Svenskt Näringslivs undersökning visar att rekordmånga kommuner når nivån 4,0 av fem i företagsklimat. I år kom 38 kommuner upp i nivån jämfört med 30 år 2017. Munkfors kom högst med 4,6. Sverigesnittet ligger på 3,4 enligt undersökningen där 31 000 företagare svarade.
 
Dock halkar storstäderna efter. Stockholm landade på 3,1, Göteborg på 2,7 och Malmö på 3,1. I storstäderna är företagarna framförallt mer missnöjda med skatter och avgifter, handläggningstider samt förståelse bland tjänstemännen.
Moderaterna i Stockholm lovar nu att tillsätta ett särskilt ”företagarborgarråd” vid en valvinst i september. Rådet ska vända utvecklingen vad gäller företagarklimat.

Dagens Opinion söker Moderaterna för mer info